5,Begreppslista

Begreppslista, uppdaterat  2011,04,12, 2014,09,16,   2015,04,14

BNP; (Y, år ÅÅÅÅ)

 1. förädlingsvärde, år ÅÅÅÅ, uttryckt i betalningsmedlet(valutan)

 2. (produktionstimmar, år ÅÅÅÅ) * (genomsnittligt förädlingsvärde per produktionstimme, år ÅÅÅÅ)

kategorier:

 1. (Handelsvaror och icke-handelsvaror) ¤

 2. (produkter och tjänster) ¤

 3. (för //subsisten//levnad//) ¤ [bidrar till att bibehålla eller öka MLL]

 4. (för fria produktionstimmar) ¤ [utan inverkan på MLL; en skattning]

BNP; (Y, år ÅÅÅÅ) = C + G + I + (Ex - Im)

 1. Y(C=Konsumtion privat)

 2. Y(G=Konsumtion offentlig)

 3. Y(I=Investeringar; Sparande, Aktivt)

 4. Y(Ex= Export; Finansiering av import)

 5. Y(Im= Import)

 6. Y(Nx = (Ex - Im)= Nettoexport; Sparande, Passivt, om S>0, utlån;kreditgivn. om S<0,kredittagning dvs. utl.skulden ökar )

 

Marknaden, aspekter:

 1. kan ses som Allmänning för transaktioner

 2. föra till torgs; Göra publikt; Offentliggöra

 

Pengar, aspekter:

Betalningsmedel; Valuta:

Förädlingsvärdesekvivalent för det som ska hållas som den mest lättomsättningsbara (mest ”fluida, med lägst viskositet” produkten på marknaden med avseende på

 1. transaktions-tid,

 2. transaktions-risk,

 3. transaktions-kostnader, övriga

Pensioner: År ÅÅÅÅ, Är andel av år ÅÅÅÅ producerat förädlingsvärde (Y)

Produktionsmöjligheter, från produktionssidan (input):

Aspekten öknig av produktionsmöjligheter, några kategorier:

 1. Produktions-ämnen

 2. Produktions-redskap

 3. Produktions-lokaliteter /utrymmen

 4. Produktions-//logistik//organisation//

 5. Produktions-timmar

 6. Produktions-erfarenhet

 7. Produktions-utbildning

 

Produktionsmöjligheter, från produktsidan (output):

 1. Produkt-kvantitet

 2. Produkt-kvalitet

 3. Produkt-biverkningar //miljöbelastning//

 

Produktionsmöjligheternas utveckling: Om släktets produktionsmöjligheter och hur de utvecklats över tiden. Man kan säga att historien är släktets förkovran i att utveckla produktionsmöjligheterna. Det kan sägas ge historien en pil och riktning. Lista över milstolpar/upptäckter/uppfinningar/ materiellt och socialt.  (Ännu ej ämnes eller tidsordnade, bara alfabetiskt ordnade):

aerosolen, akryl måleri, akvarell måleri, alfabet, anestesi,

ballistiken, begravningsseder, betong, betsel, bil, bildskärmar, binära talsystemet, bokstäver,

cement, cykel,

dammsugaren, dans, datorer, differential och integralkalkyl, djuptryck, dna-koden,

elgenerator, elkraft,

fiske, flygplan, fysikens samband/lagar, fission, fusion, fyrtaktsmotor, färgtryck,

gasturbin, genetiken, glasögonen

hjulet, hydrauliken - domkraft, hårspännet

internet, ispiken, isdubbarna,

jakt, jetmotorer

kammen, kemins olika områden, kikaren, kirurgi, komplexa talserier, krediten, kylskåpet, kölen, körsång,

LED-belysning, logaritmer, lokomotiv

medicinens olika områden, metallurgi, metronomen, mikroskopet, musikinstrument brass, musikinstrument slagverk, musikinstrument stråk, musikinstrument sträng, måleri, målarfärger, mängdlära,

nollan, notskrift,

offset, oljemåleri, optiken, orkestern

periodiska systemet och grundämnena, pedalen, plogen, plåstret, poppcorn, postväsendet, propellern, psykiatrin, pålning,

radarn, repet, rodret, rollern, rostskydd, röntgen

sadel, segel, siffrorna, skeppet, skriften, skridskon, skulptur, spettet, språket, stickning, studiecirkeln, sång,

talet, tankekartor, teater, tejpen, tidningen, tidräkning - kalender, tryckluften, tryckpress, tvålen, tvåtaktsmotor, tvättmedel

vattenhjulet, varmluftsballongen, verkstadsmaskiner, verktyg rörtång, verktyg skiftnyckel, versmått, vigseln, väderkvarnen, väskan, väveri, växtförädling

yxan,

ångkraft, åra,

zeppelinaren

 

.....

 

Produktionstimmar, Ti, år ÅÅÅÅ: Alla individuella levnadstimmar, år ÅÅÅÅ: Folkmängd * (24h/dygn)*(365,25 dyg/år). Dessa årliga individuella produktionstimmar kan delas upp i olika kategorier: Efter: BNP. Efter: subsisten resp. fria produktionstimmar. Efter: //arbetsfördelning//specialisering// på marknad resp. i hushållet.

 Produktionstimmar, Ts,år ÅÅÅÅ; Produktionstimmar för subsistens. De produktionstimmar som bidrar till att bibehålla (dM=0) eller öka (dM=+) medellivslängden (M)

Produktionstimmar, Tf,år ÅÅÅÅ; Fria produktionstimmar som varken bidrar till (dvs. indifferent) eller rent av minskar (dM=-) medellivslängden (M).

Produktionstimmar, TY=(TYs+TYf), år ÅÅÅÅ: TY som de produktionstimmar som bidrar till förädlingsvärdet, år ÅÅÅÅ. Såväl produktionstimmar, TYs, för subsistens och TYf, fria, ingår således i BNP, år ÅÅÅÅ: externa produktionstimmar med arbetsfördelning och möjlig specialisering och samordning (se nedan om produktionstimmars räckvidd).

Produktionstimmar, Tövriga, år ÅÅÅÅ:

Produktionstimmar,Th, år ÅÅÅÅ: Th i hushållet, utan transaktioner, utan denna samhälleliga arbetsfördelning via transaktioner på marknad, även om Ths, ÅÅÅÅ:Produktionstimmar i hushållet för subsistens, bidrar till medellivslängden.

Produktionstimmar,Tp, år ÅÅÅÅ: Tp som personella produktionstimmar, år ÅÅÅÅ. Se räckvidd för produktionstimmar.

Räckvidd för individuella produktionstimmar:

 1. Individuellt-Internt (Interna produktionstimmar: sova, smälta maten, .. som ingen kan göra åt mig, men även mina bidrag till totalen av produktionstimmar år ÅÅÅÅ, enligt nedan 2-8)

 2. Induividuellt-Personellt (Produktionstimmar till att Klä, mata, tvätta, förflytta, ...som såväl jag själv som andra kan göra åt//för varandra), icke-marknads-produktionstimmar

 3. Individuellt-Hushålls (Produktionstimmar i hushållet, icke-marknads-produktionstimmar)

 4. Individuellt-Lokalt (Marknadsproduktionstimmar via nationella betalningsmedel)

 5. Individuellt-Regionalt (Marknadsproduktionstimmar via nationella betalningsmedel)

 6. Individuellt-Nationellt (Marknadsproduktionstimmar via nationella betalningsmedel)

 7. Individuellt-Kontinentalt (Marknadsproduktionstimmar via nationella betalningsmedel: Med två transaktionsmarknader:
  A)Transaktion
  för köp av avtalad (utländsk) valuta med nationell valuta som betalningsmedel,
  B)Transaktion
  för betalning av själva köpet i den avtalade valutan.

 8. Individuellt-Globalt (Marknadsproduktionstimmar: Med två transaktionsmarknader:
  A)Transaktion
  för köp av avtalad (utländsk) valuta med nationell valuta som betalningsmedel,
  B)Transaktion
  för betalning av själva köpet i den avtalade valutan.

Sparande, aktivt: Realinvesteringar, (I) (I en sluten ekonomi dvs. utan handelsvaror finns bara aktivt//reellt sparande.

Sparande, passivt: Nettoexport (Nx) (I en öppenekonomi, dvs med handelsutbyte, är passivt sparande möjligt genom lån till utlandet. Eller utlandet kan motsvarande bevilja lån, som är deras passiva sparande.

T: Skatter, andel av år ÅÅÅÅ producerat förädlingsvärde (Y)

Tillväxt, olika aspekter:

 1. Tillväxt,A: Ökning, dM, av Medellivslängd,M ; Totalt M+dM, år ÅÅÅÅ+x, relativt år ÅÅÅÅ

 2. Tillväx,B:  Ökning, dy, av medelförädlingsvärde per produktionstimme y=Y/Tp, år ÅÅÅÅ+x, relativt år ÅÅÅÅ

 3. Tillväx,C:  Ökning, dY, av förädlingsvärdet, Y,  år ÅÅÅÅ+x, relativt Y år ÅÅÅÅ

 4. Tillväxt,D: Ökning, dn, av folkmängden, N, år ÅÅÅÅ+x, relativt N år ÅÅÅÅ
 5. Tillväxt,Z:  En kombination av föregående, år ÅÅÅÅ+x, relativt N år ÅÅÅÅ
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)